Цитат от филма - Сексът и Градът

Цитат от филма - Сексът и Градът

Kари - "Как си представяш Рая?"
Тузара - "Като огромно легло, в което те канят."
25/247Видяно 869 пъти
цитати от филмицитатиСексът и градът за Кариза Тузараза раяза представата