Цитати от Виктор Юго

Цитати от Виктор Юго

"Срещнах на улицата млад беден човек, който беше влюбен. Шапката му беше стара, палтото протрито, наметалото смъкнато, обувките подгизнали с вода и душата му искряща от звезди."
Виктор Юго
25/247Видяно 1526 пъти
Виктор Югоцитатицитати от книгиЦитати от Виктор Юго