Текст и превод на песента на Roxette - Listen To Your Heart

 Слушай сърцето си
 
Знам, че има нещо зад усмивката ти.
Стана ми ясно като погледнах в очите ти.
Ти изгради любов, но тя се разпадна.
Твоето малко парченце рай се превърна в ад.
 
Слушай сърцето си,
когато те вика.
Слушай сърцето си,
няма какво друго да направиш.
Не зная къде отиваш и не зная защо,
но слушай сърцето си,
преди да му кажеш „Сбогом”.
 
Понякога се чудя дали тази борба си струва.
Безценните моменти са изгубени в прилива.
Пометени са и нищо не е каквото изглежда,
чувството за принадлежност към мечтите си.
 
Има гласове,
които искат да бъдат чути.
Има толкова много да се каже,
но не можеш да намериш думи.
Ароматът на магия,
красотата, която е била
когато любовта е по-дива от вятъра.
 
Listen to your heart
 
I know there's something in the wake of your smile.
I get a notion from the look in your eyes, yea.
You've built a love but that love falls apart.
Your little piece of heaven turns toо dark.
 
Listen to your heart
when he's calling for you.
Listen to your heart
there's nothing else you can do.
I don't know where you're going
and I don't know why,
but listen to your heart
before you tell him goodbye.
 
Sometimes you wonder if this fight is worthwhile.
The precious moments are all lost in the tide, yea.
They're swept away and nothing is what it seems,
the feeling of belonging to your dreams.
 
And there are voices
that want to be heard.
So much to mention
but you can't find the words.
The scent of magic,
the beauty that's been
when love was wilder than the wind.
Видяно 862 пъти
Roxetteмузикатекстовепеснирокевъргрийникласика


Условия за ползванеЗа контакти Всички права запазени © 2012 - 2020 www.barko4.com