Наздраве за мъжа отгледан от кралица

Наздраве за мъжа отгледан от кралица

 Наздраве! Да вдигнем чаши за мъжа, който се отнася с жена си като с принцеса! 
Очевидно е бил отгледан от кралица.
10/247Видяно 668 пъти
пожеланиятостовеза кралицатаза принцесатаза мъжаза женатаза отглеждането