Никога не съм се примирявал

Никога не съм се примирявал

 Не знам за теб, но аз не съм дошъл на този свят, за да бъда побеждаван. Загубата не ми е присъща. Не съм овца, която чака да бъде побутвана от овчаря. Аз съм лъв и отказвам да говоря, да ходя и да спя с овцете. Не искам да слушам онези, които хленчат и се оплакват, защото тяхната болест е заразна. Нека вървят при овцете. Кланицата на поражението не е моя съдба… Никога не съм се примирявал. Винаги ще правя следваща стъпка. Ако тя не помогне, ще направя още една и още една…
5/247Видяно 843 пъти
мислимъдростицитатисентенцииафоризмиза примирениетоза стъпкатаза опитаза загубатаза победатаза овчаряза овцатаза заразатаза съдбата