Мъдрост на Тодор Танев - Министър на образованието

Мъдрост на Тодор Танев - Министър на образованието

 "Който пести от учителите, после посяга на децата, което е дъното." - Тодор Танев, Министър на образованието
15/247Видяно 1076 пъти
мислимъдростицитатисентенцииафоризмиза Тодор Таневза министъраза образованиетоза учителитеза посяганетоза децатаза пестенетоза дъното
Нови публикации