Италианска поговорка

Италианска поговорка

"След като къщата гори, поне да се стоплим." - Италианска поговорка
10/247Видяно 882 пъти
Италианска поговоркамъдростицитатисентенцииафоризмиза къщатаза пожара