Чернобилският ядрен взрив - Адът на Припят

Чернобилският ядрен взрив - Адът на Припят


118/247Видяно 1769 пъти
Чернобилски дневнициЧернобилският ядрен взривза адътклиповелюбопитни клиповефактилюбопитни фактиза радиациятаза битката