И на царицата и на магарицата - Все еднакви

И на царицата и на магарицата - Все еднакви

  Каквато на царицата, такава и на магарицата.
10/247Видяно 604 пъти
за царицатаза магарицатазабавнобисери