За мъжа какво е - За жената какво е

За мъжа какво е - За жената какво е

  За мъжа е слава - За жената е позор.
15/247Видяно 532 пъти
за мъжаза женатаза славатаза позоразабавнобисери