Бисерите на Ванко - Новото кръгово движение в Суворово

Бисерите на Ванко - Новото кръгово движение в Суворово

 Групата Суворовски установи, че след изграждането на новото кръгово движение в центъра на Суворово, речниковия запас на шофьорите значително се е обогатил.
Видяно 632 пъти
забавнобисериза Ванкоза СуворовоСуворовски ученикръговодвижениеза речниковия запас